Bimbon Việt Nam

DiaChi  Địa chỉ: P201, Tòa nhà 17T2, Hoàng Đạo Thúy, Hà Nội
DienThoai  Điện thoại:(024) 6265 9888, 0913 521 819
Email  Email:   bimbonvietnam@gmail.com

Hỗ trợ phần mềm:

DienThoai  Điện thoại:  0988 131 896    |    0913 521 819

Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật

DienThoai  Điện thoại:  (024) 7107 9888    |    (024) 6265 9888